Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kraczew

Informujemy, że w dniu 10 września 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację projektu pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kraczew”

Projekt realizowany w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kraczew

Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kraczew”

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2020 roku została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie  projektu pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kraczew” w ramach poddziałania 19.2. „Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania 31 000,00 zł. środki finansowe gminy 20 488,31 zł. Ogółem budżet projektu wynosi 51 488,31 zł.

Czytaj więcej: Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa niekomercyjnej infrastruktury...

Zaproszenie na spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-31 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na spotkanie Koła Gospodyń Wiejskich, które odbędzie się 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.


Zaproszenie na próbę Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-28 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na próbę Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej, która odbędzie się 28 sierpnia 2020 r. (piątek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Wstęp wolny.


Zaproszenie na wieczór literacki w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-27 17:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na wieczór literacki, który odbędzie się 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 17.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.


Zaproszenie na warsztaty plastyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie

Kategoria: Kultura i Sztuka

Termin: 2020-08-26 10:00

Miejsce: świetlica wiejska Ruszczyzna, Ruszczyzna, 22-435 Komarów-Osada, Polska

Zapraszamy na warsztaty plastyczne, które odbędą się 26 sierpnia 2020 r. (środa) w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie o godz. 10.00. Program zostanie uzależniony od osób które przybędą na spotkanie. Wstęp wolny.

Więcej artykułów…

 1. Zaproszenie na ognisko muzyczne w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie
 2. Zaproszenie na warsztaty w Świetlicy Wiejskiej w Ruszczyźnie
 3. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektu pełniącego funkcję kulturalną w miejscowości Ruszczyzna”
 4. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 5. Rozpoczęto prace związane z realizacją projektu pn. „Prace remontowo-konserwatorskie obelisku „KOLOS” w miejscowości Kraczew”
 6. Wybrano oferenta prac remontowo-konserwatorskich obelisku KOLOS w miejscowosci Kraczew
 7. OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA
 8. OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA – PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MSP DO PROJEKTU PN. REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI KOMARÓW-OSADA
 9. Zostały zakończone prace związane z realizacją operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 10. Informacja o podpisaniu umów z wykonawcami na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 11. Ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z terenu naszej gminy
 12. Gmina Komarów-Osada w Projekcie partnerskim pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 13. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie realizuje projekt "Moje dziedzictwo"
 14. Została podpisana z Województwem Lubelskim umowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w gminie Komarów-Osada”
 15. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Zubowicach z przeznaczeniem na przedszkole”
 16. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Utworzenie samorządowego przedszkola w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Zubowicach”
 17. "Po drogach i bezdrożach" - pierwsze spotkanie już 19 lutego 2016 r.
 18. Po drogach i bezdrożach - inicjatywa skierowana do młodzieży z gminy Komarów-Osada
 19. Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada
 20. Odbyły się szkolenia dla pracowniów Urzędu Gminy Komarów-Osada poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej
 21. Zaangażowani i pomocni
 22. Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada”
 23. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Dub”
 24. Zakończone zostały prace związane z realizacją projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”
 25. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Dubie”
 26. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu Pilotażu System Certyfikacji Klubów Integracji Społecznej
 27. Została podpisana umowa na „Dostawę i montaż siłowni zewnętrznej” w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 28. Odbył się odbiór końcowy projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 29. Została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku wiejskim w Komarowie-Osadzie”.
 30. Została podpisana z wykonawcą umowa na realizację projektu pn.: „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 31. Została podpisana umowa na realizację projektu pn. „Wykonanie altanki wraz z zagospodarowaniem terenu na działce 418/2 w miejscowości Janówka Zachodnia”
 32. Szkolenie stacjonarne "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"
 33. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 34. Zakończono rozbudowę i remont remizo-świetlicy w miejscowości Kadłubiska
 35. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Komarów-Osada
 36. Rozpoczęcie prac dot. Remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzywystok
 37. Rozpoczęcie prac dot. Rozbudowy i remontu remizo - świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska
 38. Zakończono prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 39. Zakończono prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 40. Od listopada 2012 roku trwają bezpłatne zajęcia pozalekcyjne w szkołach
 41. Trwają prace zwiazane z remontem remizo-świetlicy w Śniatyczach
 42. Trwają prace związane z remontem remizo-świetlicy w Antoniówce
 43. Piknik Edukacyjny Cyberświat Przestrzeń Dla Nas
 44. Informacja o zakończeniu realizacji projektu
 45. Remont Kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 46. Zakończono remont i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 47. Tanecznym krokiem w świat wiedzy
 48. Poprawa funkcjonowania systemu bezpieczeństwa na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego...
 49. Zakończono budowę świetlicy wiejskiej w Dubie
 50. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 51. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 52. Zakończono Remont budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 53. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 54. Remont kapliczki przydrożnej w miejscowości Dub
 55. Trwa budowa sieci wodociągowej
 56. Remont świetlicy wiejskiej w Janówce
 57. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wolicy Brzozowej
 58. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 59. Zakończono fronton ogrodzenia mogiły żołnierzy poległych w 1920 roku w miejscowości Wolica Śniatycka
 60. Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów Powiatu Zamojskiego
 61. Remont Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Komarów-Osada
 62. Kolejna świetlica do remontu
 63. Budowa świetlicy wiejskiej w Dubie
 64. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej
 65. Nowa świetlica w Komarowie Wsi
 66. Remont budynku remizo-świetlicy w Zubowicach
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30