Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Informacja o planowanych uroczystościach związanych z 100 Rocznicą Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 127

Rada Gminy, Wójt Gminy Komarów-Osada

18 Dywizja Zmechanizowana w Siedlcach

2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy

uprzejmie informują, że z uwagi na zagrożenie związane z pandemią koronawirusa w bieżącym roku uroczystości patriotyczno-religijne będą miały ograniczony charakter i odbędą się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 24.07.2020 r. zmieniającym rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

Biorący udział w uroczystości zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w zakresie odległości pomiędzy uczestnikami oraz zabezpieczenia indywidualnego w postaci maseczek, chust, szalików, przyłbic zakrywających część twarzy. Bezpieczeństwo Polek i Polaków jest dla  nas najważniejsze.

Czytaj więcej: Informacja o planowanych uroczystościach związanych z 100 Rocznicą Zwycięskiej Bitwy pod Komarowem

Podziękowanie za wieloletnią pracę

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 319

„Szukać prawdy, kochać piękno, chcieć dobra, czynić najlepsze – To zadanie i cel człowieka”.
                                                                                                       Moses Mendelssohn

Pan Józef Pawliszak podjął decyzję o przejściu na emeryturę. Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska, Zastępca Wójta Stanisław Siek, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy podziękowali Panu Józefowi za wieloletnią pracę i zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności.
Pan Józef Pawliszak do pracy w Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie został przyjęty 22 września 1997 roku na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych, następnie  01 stycznia 2001 roku został przeniesiony na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarczego. Od 01 lipca 2013 roku pełnił funkcję Kierownika Centrum Integracji Społecznej sprawując nadal funkcję Kierownika Referatu Gospodarczego.
W trakcie długoletniej pracy wykonywał zadania związane z utrzymaniem i eksploatacją obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych stanowiących własność gminy, dbał o  należyty stan techniczny dróg gminnych, placów i zieleńców. Inicjował i nadzorował działania grup wsparcia dla uczestników CIS motywując ich do aktywności zawodowej.
Wszyscy pracownicy i współpracujący z Panem Józefem życzyli mu dużo dobrego zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, by ten nowy rozdział życia obfitował wieloma nowymi doświadczeniami i był spełnieniem niezrealizowanych dotąd planów i marzeń.
Pan Józef Pawliszak podziękował wszystkim za wieloletnią współpracę, za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę.

Czytaj więcej: Podziękowanie za wieloletnią pracę

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia.

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 103

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Komarów-Osada w dniu 29 lipca 2020 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do sprzedaży:

- Komarów Wieś numerem 158/1 o powierzchni 2,21 ha;

- Komarów Osada numerem 753/2 o powierzchni 0,0339 ha;

- Komarów Osada numerem 827/1 o powierzchni 0,0512 ha.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) upływa z dniem 16 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w godzinach 730 do 1530 od poniedziałku do piątku lub telefonicznie 84 638 86 45.

(-) Wiesława Sieńkowska
Wójt Gminy Komarów-Osada

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 90
Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) w związku § 6 ust. 1, 2, 3, 6, 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Uchwały Nr IV/29/07 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Komarów-Osada oraz ich wydzierżawiania lub najmu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 86, poz. 1737) Wójt Gminy Komarów-Osada ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu:
 1. Dub numerem 124 o powierzchni 1,76 ha, cena wywoławcza 86.668,00 złotych (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt osiem złotych).
 2. Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Komarów-Osada na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 2 lutego 2017 roku znak GN-Z.7532.1.2.2017.PC. Czytaj więcej: Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność...

Więcej artykułów…

 1. Informacja o wydarzeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 2. ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
 3. LOWE W GMINIE KOMARÓW-OSADA
 4. Zmiana prognozy niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 5. Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”
 6. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 7. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 8. Ostrzeżenie meteorologiczne
 9. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym (dla mieszkańców Gminy Komarów-Osada) na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 10. Pieniądze na remont WTZ
 11. Konkursy dla rolników
 12. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 13. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 14. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 15. 100 Urodziny Pani Nadziei Zarębskiej
 16. Ostrzeżenie meteorologiczne
 17. Ostrzeżenie o burzach z gradem
 18. Symboliczny czek od Premiera
 19. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 20. Ostrzeżenie silny deszcz z burzami
 21. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 22. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 23. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 24. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 25. Stypendia Wójta Gminy dla najzdolniejszych
 26. Ostrzeżenie meteorologiczne
 27. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 28. Wytyczne dla producentów rolnych, zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych
 29. Ostrzeżenie meteorologiczne
 30. Prognoza niebezpiecznych zjawisk
 31. Ostrzeżenia meteorologiczne
 32. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 33. Ostrzeżenie meteorologiczne
 34. Wykaz nieruchomość stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 35. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 36. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 37. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Komarów-Osada w II półroczu 2020 roku
 38. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 39. Ostrzeżenia meteorologiczne
 40. Pamiątkowa tablica od Prezydenta RP
 41. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 42. Ostrzeżenie meteorologiczne
 43. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 44. Ostrzeżenie meteorologiczne
 45. Ostrzeżenia meteorologiczne
 46. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 47. Z głębokim żalem żegnamy Śp. Romana Typka
 48. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 49. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 50. Polski e-bazarek
 51. Nowy serwis dla producentów rolnych
 52. Deklaracje dyrektorów szkół pozytywnie rozpatrzone
 53. Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE w Gminie Komarów-Osada
 54. Lubelska e-spiżarnia
 55. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 56. Prognoza niebezpiecznych zjawisk
 57. Zbiórka krwi dla Michała Pogudza
 58. RUSZA SZKOLENIE REZERWISTÓW!!!
 59. Informacja Wójta Gminy Komarów-Osada dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
 60. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 61. Domowe Warsztaty Plastyczne
 62. Czerwcowe badania rolne
 63. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 64. Kolejna dotacja na laptopy dla szkół
 65. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 66. Rząd ogłosił zasady kolejnego etapu znoszenia ograniczeń.
 67. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 68. Ostrzeżenia meteorologiczne
 69. Z troską, wdzięcznością i dumą myślimy o naszych Mamach
 70. Podziękowania z serca
 71. Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Mój piękny zakątek”
 72. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 73. ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA USUWANIE AZBESTU!
 74. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 75. Ostrzeżenie meteorologiczne
 76. Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada
 77. Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 78. Konkurs fotograficzny pt. „Odkryjmy piękno Ziemi Zamojskiej”
 79. Ostrzeżenie meteorologiczne
 80. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 81. Ostrzeżenie meteorologiczne
 82. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 83. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 84. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 85. Ostrzeżenie meteorologiczne
 86. Bezpieczeństwo pszczół jest bardzo ważne!
 87. Wypalanie traw jest zabronione
 88. Dzień Strażaka
 89. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 90. Święta Majowe inne niż zwykle
 91. Harmonogram egzaminów ósmoklasisty
 92. Ekspertyzy przyrodnicze w obszarze NATURA 2000 Łabunie
 93. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 94. Wspierajmy przedsiębiorców i kupujmy lokalnie!
 95. Praca przy zbiorze truskawek na terenie Gminy Załuski
 96. Tarcza antykryzysowa – wsparcie z PUP dla firm!
 97. Przedłużony termin na złożenie PIT!
 98. ZUS: Świadczenia postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą!
 99. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 100. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30