Logo

Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada

Informujemy, że zakończyły się prace nad opracowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada.

Projekt „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” realizuje cele określone w Pakiecie Klimatyczno - Energetycznym 2020, takie jak redukcja emisji gazów cieplarnianych, redukcja zużycia energii finalnej, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i skierowany jest na działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprzez polepszenie dotychczasowego systemu zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, w tym również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Projekt dokumentu wskazuje kierunki działań Gminy w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i efektywności energetycznej.

W niniejszym dokumencie zostały wskazane następujące działania:

Realizacja celów i zadań wynikających z niniejszego dokumentu będzie służyła poprawie jakości środowiska na terenie Gminy Komarów-Osada.

 

Design by Esteel.pl /// Gmina Komarów-Osada. All rights reserved.