Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Informacja dla rolników

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 249

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że od 27.07.2022 r. dostępna jest ministerialna aplikacja: „Zgłoś szkodę rolniczą” za pomocą której, producenci rolni mogą zgłosić suszę w swoim gospodarstwie rolnym:

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Instrukcja wypełnienia wniosku o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/attachment/3b25a605-4ca2-4dff-98ed-d115ffddcb1e

Czytaj więcej: Informacja dla rolników

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 173

Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, że w dniu 27 lipca 2022 roku Stowarzyszenie „Aktywni w Kulturze” KRS 0000492608, złożyło wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Letnia Akademia Rozmaitości”, w okresie od 1 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku, zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327z późn.zm.).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o...

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań publicznych

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 163

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku Wójt Gminy Komarów-Osada zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy Komarów-Osada do pracy w komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert ogłaszanego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert, na realizację zadań...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 152

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.), Uchwały  XXXII/251/2021 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Komarów-Osada z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Komarów-Osada na rok 2022” (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2021 r., poz. 5992) oraz Zarządzenia Nr 65/2022 Wójta Gminy Komarów-Osada z dnia 26 lipca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań w zakresie oświaty i wychowania - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Komarów-Osada bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół w celu realizowania obowiązku szkolnego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego

Piknik Strażacki i Warsztaty historyczne w Antoniówce

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 277

W niedzielne popołudnie 24 lipca w Antoniówce odbył się Piknik Strażacki i Warsztaty historyczne: "Od pradziejów do dziś", które najmłodszym uczestnikom pozwoliły przenieść się w czasie. Piknik rozpoczął Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Antoniówce Michał Niedźwiedź, który powitał wszystkich uczestników pikniku i warsztatów oraz zachęcił do wspólnej, radosnej zabawy.

W trakcie warsztatów przygotowanych i prowadzonych przez „Pracownię Agafii” dzieci mogły samodzielnie przygotować podpłomyki, podpatrzeć, jak to kiedyś gotowano nad ogniskiem oraz popróbować potraw średniowiecznych, m.in. pieczeni z glinianego garnka, przygotowanych przez prowadzących. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty „O wojownikach i myśliwych w pradziejach”. Tutaj można było sprawdzić swoje umiejętności strzelania z łuku i rzucania oszczepem, przejść szkolenie z władania białą bronią. Uczestnicy warsztatów wzięli udział w zabawach i grach z zamierzchłej przeszłości.

Czytaj więcej: Piknik Strażacki i Warsztaty historyczne w Antoniówce

Pieniądze na modernizację WTZ

 • Sekretariat
 • Kategoria: Aktualności
 • Odsłony: 269

Gmina Komarów-Osada za pośrednictwem Starosty Zamojskiego otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości około 70 % wartości inwestycji. Dotacja pozwoli na wykonanie modernizacji budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z siedzibą w Wolicy Brzozowej.

Czytaj więcej: Pieniądze na modernizację WTZ

Więcej artykułów…

 1. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 2. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 3. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie
 4. Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie
 5. Komunikat meteorologiczny
 6. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 7. Piknik Strażacki w Antoniówce
 8. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
 9. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do zbycia
 10. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 11. Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa - Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym
 12. Skuteczność w pozyskaniu środków finansowych
 13. Parada Kapeluszy
 14. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 15. Promocja gminy w Zwierzyńcu
 16. Ważna informacja dla rolników w sprawie wystąpienia suszy w 2022 roku
 17. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 18. GRA TERENOWA „AKTYWNE WAKACJE”
 19. Piknik Rodzinny w Ruszczyźnie - prawdziwa radość dzieci
 20. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 21. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 22. Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL
 23. Nowy facebook gminy Komarów-Osada
 24. WAŻNA INFORMACJA - przydomowe oczyszczalnie ścieków
 25. Projekt „Cyfrowa Gmina – Zakup komputerów dla uczniów z rodzin PPGR” z dofinansowaniem unijnym
 26. Aktualizacja harmonogramu spotkań konsultacyjnych nt. planowanej strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Zamojskana na lata 2021-2027
 27. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 28. Niedziela rowerowa w Komarowie
 29. Ostrzeżenie meteorologiczne
 30. Ostrzeżenie meteorologiczne
 31. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 32. Tropem przeszłości Gminy Komarów-Osada
 33. Zakończenie roku przedszkolnego
 34. Zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Komarowie-Osadzie
 35. Zaproszenie na konsultacje w sprawie Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Zamojska
 36. „Niezwykła integracja seniorów”
 37. Podpisanie umów na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
 38. Wyjątkowy Gość
 39. Stypendia Wójta Gminy za rok szkolny 2021/2022 przyznane
 40. Podziękowania Wójta Gminy
 41. Dzień Ojca
 42. Europejski sukces karateków!
 43. Piknik Rodzinny
 44. Ostrzeżenie meteorologiczne
 45. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 46. Dzień Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
 47. Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 48. Uwaga Rolnicy - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej nabór od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 roku
 49. Nabór Kandydatów na Członków drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej
 50. W naszej gminie będą nowe przydomowe oczyszczalnie
 51. Ostrzeżenie meteorologiczne
 52. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 53. Komunikat meteorologiczny
 54. Krew to najcenniejszy dar, jaki możesz ofiarować drugiemu człowiekowi!
 55. Uwaga !!! Został już tylko niecały miesiąc na złożenie deklaracji czym ogrzewamy nasze domy.
 56. Obwieszczenie Wójta Gminy Komarów-Osada w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komarów-Osada wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 57. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 58. Zdrowo bo sportowo
 59. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 60. Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego w Lublinie
 61. Komunikat meteorologiczny
 62. Najlepsze życzenia dla Wszystkich Dzieci!!!
 63. Gminny Dzień Matki
 64. Pomoc żywnościowa dla potrzebujących
 65. Ostrzeżenie meteorologiczne
 66. Dzień Matki
 67. Informacja dotycząca lotniczych prac geofizycznych na terenie Gminy Komarów-Osada
 68. Gminne zawody sportowo pożarnicze grupy A
 69. Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej
 70. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 71. Komarowska Przestrzeń Seniora
 72. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 73. Informacja Wójta z konsultacji społecznych dotyczących trasy przebiegu linii kolejowej CPK przez Komarów-Osada
 74. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 75. Budowa linii kolejowych - konsultacje społeczne
 76. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 77. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 78. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
 79. Ostrzeżenie meteorologiczne
 80. Dzień Strażaka
 81. Ważna informacja dla mieszkańców
 82. 231 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 83. Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 84. Uwaga !!! Obowiązek złożenia deklaracji czym ogrzewamy nasze domy
 85. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 86. Ostrzeżenie meteorologiczne
 87. Zostały wręczone odznaczenia państwowe
 88. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 89. Życzenia Wielkanocne
 90. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 91. Ostrzeżenie meteorologiczne
 92. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 93. Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada
 94. Ostrzeżenia meteorologiczne zbiorczo
 95. Ostrzeżenie meteorologiczne
 96. Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych
 97. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” – rozstrzygnięty
 98. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie wypełnia wnioski o dopłaty bezpośrednie
 99. Ostrzeżenie meteorologiczne
 100. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada przeznaczonych do dzierżawy
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30