Logo

STOWARZYSZENIE "SPOŁECZNA INICJATYWA CIS”

STOWARZYSZENIE "SPOŁECZNA INICJATYWA CIS”

Janówka Zachodnia 23

22-435 Komarów-Osada

tel. 84 6153122

KRS 0000511726

 

Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Justyna Skiba-Prezes Zarządu.
  2. Małgorzata Stojko - Wiceprezes Zarządu
  3. Beata Pietras-Rudy - Skarbnik
  4. Jarosław Piskorz - Członek Zarządu

 

Celem głównym stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, a w szczególności:

Cele te realizowane są m.in. poprzez:

Design by Esteel.pl /// Gmina Komarów-Osada. All rights reserved.