Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Gospodarka odpadami

Zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu

Od 1 kwietnia 2022 roku zmianie ulegają zapisy regulaminu PSZOK w Zamościu, z którego właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy mogą korzystać od 2020 r. w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zmiana polega na zobowiązaniu dostarczających odpady do okazania pracownikowi PSZOK przed przyjęciem odpadów komunalnych jako warunku ich przyjęcia, jednego z wymienionych dokumentów:

- dokumentu potwierdzającego złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- kopii deklaracji potwierdzonej przez Urząd o wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- dowodu uiszczenia opłaty lub dokumentu potwierdzającego naliczenie opłaty, obowiązujące w danym roku.

Czytaj więcej: Zmiany Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Zamościu

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2022 - AKTUALNE INFORMACJE

Gmina Komarów-Osada systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęła wszystkie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

OBOWIĄZEK SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Obowiązujące przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zobowiązują wszystkich do segregacji odpadów komunalnych. Kto nie będzie wypełniał tego obowiązku, poniesie opłatę podwyższoną. Wprowadzenie powyższych uregulowań ma zachęcić mieszkańców do podjęcia wysiłku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości jest obowiązanych zbierać i gromadzić odpady komunalne na terenie swojej nieruchomości, w osobnych pojemnikach lub workach oznaczonych odpowiednimi kolorami. Następnie oddawać je podmiotowi odbierającemu odpady lub samemu dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK w Zamościu, ul. Droga Męczenników Rotundy 2).

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Komarów-Osada.

Czytaj więcej: GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2022 - AKTUALNE INFORMACJE
...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30