Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Obwieszczenie z art. 10 KPA

Komarów-Osada, 2008-05-23

RGO.III.7624-2/08

OBWIESZCZENIE

W związku z prowadzonym przez Wójta Gminy Komarów-Osada postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 110915L i 110916L w miejscowości Wolica Śniatycka o długości 2474,75 m, stosownie do art. 10 KPA, informuję, że stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji organ jest zobowiązany do umożliwienia stronom wypowiedzenia się o zebranych dowodach i materiałach oraz zgłoszonych żądaniach.

W związku z powyższym wyznaczam 14 - dniowy termin na zapoznanie się i wypowiedzenie się, co do zebranych materiałów w powyższej sprawie.

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30