Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
odśwież

A+ A A-

Informacja o projekcie

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie rozpoczęła realizację projektu „Nowe Ścieżki Ekonomii Społecznej”

Projekt ,,Nowe Ścieżki Ekonomii Społecznej” realizowany jest w okresie od 01.02.2009 r. do 28.02.2010 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, wdrażanego w województwie lubelskim przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt ma na celu wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie poprzez budowanie potencjału kompetencyjnego ich pracowników, a także kształcenie i doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób, które zajmują się lub są zainteresowane prowadzeniem, bądź wspieraniem przedsięwzięć społecznych.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące, główne działania:
- promocja idei ekonomii społecznej i zatrudnienia w tym sektorze
 (w tym organizacja dwóch konferencji - inaugurującej i zamykającej projekt)
- opracowanie analizy sektora ekonomii społecznej na Lubelszczyźnie
- opracowanie raportu z zakresu doradztwa i planowania strategicznego
- szkolenie dot. planowania strategicznego
- szkolenia specjalistyczne
- Szkoła Koordynatorów
- Szkoła Liderów
Uczestnicy szkoleń zdobędą wiedzę z dziedziny planowania strategicznego, zarządzania, księgowości
 i  finansów, prawa oraz marketingu niezbędną do tworzenia i zarządzania inicjatywami społecznymi oraz prowadzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej.
Kwalifikacji uczestników do odpowiednich grup szkoleniowych dokona Komisja Rekrutacyjna, która  weźmie pod uwagę formalne kryteria uczestnictwa, a także doświadczenie, aktywność na rzecz szeroko rozumianego rozwoju lokalnego (projekty, działania, kontakty ze społecznością lokalną, etc.), znajomość problemów, potrzeb i zasobów środowiska lokalnego, a także motywację kandydata na uczestnika projektu. W tym celu ocenie merytorycznej poddane zostaną informacje złożone przez kandydatów w Karcie Beneficjenta Ostatecznego.
W ramach projektu zapewniona zostanie:
- wysoko wykwalifikowana kadra doświadczonych trenerów, którzy wyposażą uczestników projektu
w specjalistyczną wiedzę z obszaru ekonomii społecznej
- interesujące materiały szkoleniowe
- catering – poczęstunek, ciepły posiłek
- certyfikat/ zaświadczenie ukończenia szkolenia
- zakwaterowanie podczas szkoleń wyjazdowych
- możliwość wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu:
www.nowesciezki.pl 

 

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30