Menu
Loading…

Witamy

Na stronie

Gminy

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

Komarów - Osada

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
odśwież

A+ A A-

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta

W roku 2010 pojawiła się inicjatywa Wójta Gminy Komarów-Osada Wiesławy Sieńkowskiej oraz Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubowicach Lucjana Wysockiego reaktywowania istniejącej w okresie międzywojennym i wczesnopowojennym orkiestry dętej. W tym samym 2010 roku Gmina aplikowała o ośrodki Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 dla małych projektów w ramach działania 4.1/413. Partnerem w projekcie była Ochotnicza Straż Pożarna w Zubowicach. Efekty realizacji projektu to utworzenie 22 osobowej orkiestry dętej.

Od 2011 roku Orkiestra działa przy Samorządowym Ośrodku Kultury. Orkiestrę prowadzi doświadczony, wybitny, wielkiego formatu człowiek i kapelmistrz Ryszard Gryciak.

Impuls, jakim były działania organizacyjne dla utworzenie orkiestry stał się także obszarem wspólnych działań wielu środowisk społecznych. Warte podkreślenia jest zaangażowanie i pomoc Koła Gospodyń Wiejskich z Zubowic. W ramach własnych środków, Koło zakupiło dla orkiestry werbel i trąbkę. Rangę zjawiska społecznego, jakim stała się Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta dostrzegła i doceniła Kapituła Wieczystej Fundacji im. Profesora Romana Trześniowskiego honorując członków orkiestry tytułem Człowiek Roku 2012 Gminy Komarów-Osada. Należy podkreślić, iż nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, szczególną postawę, działalność społeczno-kulturalną, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego regionu.

Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta uświetnia uroczystości m.in. patriotyczno-religijne, strażackie. Bierze udział w przeglądach orkiestr dętych. Jest miejscem wspólnych spotkań, rozwijania zainteresowań czy nawiązywania przyjaźni.

Czytaj więcej: Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta

Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE "W DOBREJ WIERZE"

Adres:

Wolica Brzozowa 21

22-435 Komarów-Osada

tel. 846154024

KRS

0000306063

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Mazur Dorota

Wiceprezes Zarządu

Maścibroda Agnieszka

Skarbnik

Pawliszak Magdalena Bożena

Sekretarz

Pełypyszyn Iwona Teresa

Członek Zarządu

Saputa Halina

Zakres działalności: wszechstronna pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i ruchową ich rodzinom i opiekunom oraz integracja ze społecznością lokalną.

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KOMARÓW - OSADA "RAZEM"

Adres:

Ul. Piłsudskiego 5

22-435 Komarów-Osada

tel. 84 6153143

KRS

0000306106

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Kupiec-Niedźwiedź Anna Jolanta

Wiceprezes Zarządu

Baryła Lucyna

Skarbnik

Danielewicz Jolanta Jadwiga

Sekretarz

Janczak Joanna

Członek Zarządu

Maryńczak Anna

 

"BITWA POD KOMAROWEM"

Adres:

Ul. Rynek 15

22-435 Komarów-Osada

tel. 601 385 430

http://www.bitwapodkomarowem.pl

KRS

0000273784

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Dudek Tomasz Jerzy

Wiceprezes Zarządu

Skoczylas Jacek

Skarbnik

Brykner Wojciech

Sekretarz

Bartyzel Wojciech

Członek Zarządu

Kondracki Krzysztof

Zakres działalności:

 • pielęgnowanie, utrwalanie i propagowanie historii związanej z bitwą pod Komarowem,
 • budowa Pomnika Chwały Kawalerii Polskiej zgodnie z założeniami inicjatorów tego zamierzenia z okresu międzywojennego,
 • organizacja uroczystości rocznicowych bitwy pod Komarowem,
 • popularyzacja dziedzictwa kulturowego ziemi komarowskiej i regionu,
 • prowadzenie działalności kulturalnej oświatowej i edukacyjnej.

 

STOWARZYSZENIE AKTYWNI W KULTURZE

Adres:

Ul. Kościuszki 2

22-435 Komarów-Osada

tel. 84 6153102 wew.43

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS

0000492608

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Pełypyszyn Iwona Teresa

Wiceprezes Zarządu

Górska Dominika Anna

Skarbnik

Masłowska Aneta Danuta

Sekretarz

Pakuła Urszula Barbara

Członek Zarządu

Cyc Piotr Witold

Zakres działalności: działania na rzecz aktywizowania mieszkańców w życie społeczne i kulturalne. Gminy Komarów-Osada Stowarzyszenie powstało przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie i swoją dzielność prowadzi od stycznia 2014 roku.

 

STOWARZYSZENIE "SPOŁECZNA INICJATYWA CIS"

Adres:

Janówka Zachodnia 23

22-435 Komarów-Osada

Tel. 84 6153122

KRS

0000511726

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes Zarządu

Skiba Justyna

Wiceprezes Zarządu

Stojko Małgorzata

Skarbnik

Pietras Rudy Beata Elżbieta

Członek Zarządu

Jarosław Piskorz

 Zakres działalności: wszechstronne działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców, a w szczególności:

 • Inicjatywy na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia i osób bezrobotnych.
 • Działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości społecznej.
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 • Podejmowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi działalności gospodarczej osób.
 • Podejmowanie, realizowanie i propagowanie inicjatyw edukacyjno-zawodowych oraz wymiany doświadczeń zawodowych i gospodarczych.
 • Integracja środowiska lokalnego.
 • Działalność wspomagająca rozwój oraz szeroka integracja wspólnot i społeczności lokalnych.

Honorowi obywatele gminy

 

WIESŁAW LIPKO

ur. 16.12.1927 r. w Przemyślu – zm. 26.05.2005 r. w Komarowie-Osadzie

Wieloletni, oddany w służbie lekarz medycyny. Wielki społecznik. Swoim ofiarnym staraniem przyczynił się do rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Komarowie-Osadzie. Lekarz dążący społeczeństwo życzliwością, szacunkiem i oddaniem.

Honorowe Obywatelstwo Gminy Komarów-Osada nadane Uchwałą Nr XXII/161/2005 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

ROMAN TRZEŚNIOWSKI

ur. 01.08.1909 r. w Komarowie, zm.22.02.2004 r. w Warszawie

Profesor doktor habilitowany, długoletni nauczyciel AWF w Warszawie,. Żywo zainteresowany problemami Gminy Komarów-Osada. W roku 1986 założył Wieczystą Fundację swojego imienia. Co roku Kapituła przyznaje tytuł „Człowieka Roku” zasłużonym dla społeczeństwa.

Honorowe Obywatelstwo Gminy Komarów-Osada nadane Uchwałą Nr XXVI/194/05 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 28 grudnia 2005 roku

 Źródło: AKPA

JERZY HOFFMAN

ur. 15.03.1932 r. w Krakowie

Wybitny polski reżyser i scenarzysta filmowy. W 2010 roku na polach Wolicy Śniatyckiej, reżyser wraz z ekipą filmową nagrywał sceny batalistyczne do filmu "Bitwa Warszawska 1920".

Honorowe Obywatelstwo Gminy Komarów-Osada nadane Uchwałą Nr XLII/251/2010 Rady Gminy Komarów-Osada z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://film.wp.pl/, źródło: AKPA

 

Jednostki organizacyjne gminy

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMAROWIE-OSADZIE

 Dane adresowe:

ul. Rynek 15
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6153122
http://www.komarow.naszops.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Marzanna Mikuła

 SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W KOMAROWIE-OSADZIE

 Dane adresowe:

ul. Rynek 15
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6388643, 846388659, 84 6153102 w. 43 lub 39, 84 6153219,
www.sokbib.naszabiblioteka.com
www.sokkomarowosada.naszbip.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Iwona Pełypyszyn

 WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W KOMAROWIE-OSADZIE Z SIEDZIBĄ W WOLICY BRZOZOWEJ

 Dane adresowe:

Wolica Brzozowa 22a
22-435 Komarów-Osada
tel.. 84 6154024
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Dorota Mazur

 CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KOMAROWIE-OSADZIE Z SIEDZIBĄ W JANÓWCE ZACHODNIEJ

 Dane adresowe:

Janówka Zachodnia 23
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6274966
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kierownik: Beata Pietras-Rudy

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ANTONIÓWCE

 Dane adresowe:

Antoniówka 78
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6153294
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

P.O. Dyrektora: Anna Powroźnik

  SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KOMAROWIE-OSADZIE

 Dane adresowe:

Ul. Kościuszki 2
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6153143
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Anna Kupiec-Niedźwiedź

 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŚNIATYCZACH

 Dane adresowe:

Śniatycze 45
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6153159
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Renata Koper

 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZUBOWICACH

 Dane adresowe:

Zubowice 19
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6153301
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Anna Danilewicz

 SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W KOMAROWIE-OSADZIE Z SIEDZIBĄ W ZUBOWICACH

  Dane adresowe:

Zubowice 19
22-435 Komarów-Osada
tel. 84 6153453
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor: Anna Koszel

Podkategorie

...

Urząd Gminy
Komarów-Osada
ul. Rynek 15,
22-435 Komarów-Osada
tel. 084 6153102
fax. 084 6153185
pn. - pt.: 7.30 -15.30